Từ ý đến hình trong thiết kế kiến trúc cảnh quan

Ebook kiến trúc cảnh quan
Đồ án kiến trúc cảnh quan có những cách thức tìm ý tưởng khác nhau. Nhằm xây dựng cách thức tìm ý tưởng và triển khai ý tưởng đồ án kiến trúc cảnh quan một cách có hệ thống và logic, giáo trình "Từ ý đến hình trong thiết kế kiến trúc cảnh quan " đã đưa ra những khái niệm cơ bản, các cách thức  tiếp cận đồ án kiến trúc cảnh quan khác nhau. Quyển sách này cũng xây dựng hệ thống các ví dụ minh họa đồ án kiến trúc cảnh quan thực tế, từ cơ bản đến phức tạp để người đọc có thể hiểu rõ ràng và chi tiết được cách thức tiếp cận vấn đề, Từ đó hiểu và dần hình thành quan điểm thiết kế cảnh quan cho riêng mình. Quyển sách được dịch từ giáo trình nước ngoài và chuyển thành file ảnh scan.
Dưới đây là một số trang xem trước trong cuốn sách . :")
Cách tìm ý tưởng đồ án kiến trúc cảnh quan Cách tìm ý tưởng đồ án kiến trúc cảnh quannhững ý tưởng phá vỡ những quy tắc sẵn có những ý tưởng phá vỡ những quy tắc sẵn có[/caption] LINK DOWNLOAD : http://downloads.ziddu.com/download/23670943/Tuydenhinhtrongthietkecanhquan.rar.html