Ebook các dạng công trình văn hóa hiện đại trên thế giới

ebook nhà văn hóa

Ebook kiến trúc " Culture architecture " giới thiệu và tổng hợp những công trình trung tâm văn hóa, câu lạc bộ, thư viện, trung tâm nghệ thuật được thiết kế trong thời gian gần đây. Một số công trình đã được xây dựng, một số công trình chỉ là đồ án trên giấy, nhưng đây sẽ là nguồn tham khảo bổ ích cho các bạn sinh viên khi tiếp cận đồ án nhà văn hóa hoặc câu lạc bộ .
 Ảnh xem trước ebook :đồ án nhà văn hóa cover\[/caption] đồ án câu lạc bộđồ án nhà văn hóa

  Link download : http://downloads.ziddu.com/download/23688492/Culturehousegreatform.rar.html