Giáo trình cấu tạo kiến trúc

Giáo trình cấu tạo kiến trúc dùng cho sinh viên ngành xây dựng, kiến trúc hoặc sinh viên các nghành khác liên quan thuộc hệ thống các trường đại học Xây dựng cơ bản. Tóm tắt giáo trình cấu tạo kiến trúc :

Chương 1 Những khái niệm chung
1.1. Cấu tạo kiến trúc
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới cấu tạo của công trình kiến trúc
1.3. Các bộ phận cơ bản của ngôi nhà
1.4. Các dạng cấu trúc và kết cấu của công trình
Chương 1 Những khái niệm về cấu tạo kiến trúc Chương 1 Những khái niệm về cấu tạo kiến trúc
LINK DOWNLOAD : http://downloads.ziddu.com/download/23668492/Chuong1-NhungKhaiNiemChung.pdf.html

Chương 2 Nền móng và móng
 2.1. Nền móng
 2.1.1. Nền thiên nhiên
2.1.2. Nền gia cố
2.2. Móng nhà.
2.2.1. Các bộ phận của móng
2.2.2. Các yêu cầu
2.2.3. Phân loại móng
2.2.4. Cấu tạo một số loại móng
2.2.5. Vị trí đặc biệt của móng Nền và móng của công trình LINK DOWNLOAD :http://downloads.ziddu.com/download/23668666/Chuong2-Nenmong.pdf.html

Chương 3 Tường nhà
3.1. Các yêu cầu của tường nhà
3.2. Phân loại tường nhà
3.3. Các bộ phận cơ bản của tường nhà
3.4. Cấu tạo tường gạch
3.5. Cấu tạo các loại tường khác
3.6. Hoàn thiện mặt tường Tường nhà LINK DOWNLOAD : http://downloads.ziddu.com/download/23670247/Chuong3-Tuong.pdf.html

Chương 4 Sàn nhà
4.1. Khái niệm chung
4.2. Sàn BTCT toàn khối
4.3. Sàn BTCT lắp ghép
4.4. Cấu tạo mặt sàn và trần sàn
 4.5. Cấu tạo một số loại sàn khác Sàn nhà LINK DOWNLOAD :http://downloads.ziddu.com/download/23670248/Chuong4-San.pdf.html 

Chương 5 Cầu thang
5.1. Các yêu cầu của cầu thang
5.2. Phân loại cầu thang
5.3. Các bộ phận cơ bản và kích thước chung của cầu thang
5.4. Cấu tạo cầu thang BTCT
5.5. Cấu tạo các bộ phận của cầu thang
5.6. Ví dụ bài tập thiết kế cầu thang Cầu thang LINK DOWNLOAD : http://downloads.ziddu.com/download/23670249/Chuong5-Thang.pdf.html

Chương 6 Mái nhà
6.1. Vị trí, tác dụng và đặc điểm
6.2. Phân loại
6.3. Độ dốc mái nhà
6.4. Cấu tạo mái dốc
6.5. Cấu tạo mái bằng
6.6. Các loại mái khác Mái nhà LINK DOWNLOAD : http://downloads.ziddu.com/download/23670250/Chuong6-Mai.pdf.html

Chương 7 Cửa sổ, cửa đi
7.1. Các yêu cầu của cửa
7.2. Phân loại cửa
7.3. Các bộ phận cơ bản và kích thước chung của cửa
7.4. Cấu tạo cửa
7.5. Cấu tạo một số loại cửa thông dụng khác
 7.6. Các phụ kiện của cửa Cửa sổ và cửa đi LINK DOWNLOAD : http://downloads.ziddu.com/download/23670251/Chuong7-Cua.pdf.html

Chương 8 Cấu tạo nhà công nghiệp
8.1. Đặc điểm
8.2. Các tham số cơ bản
8.3. Các bộ phận cơ bản
8.4. Khung nhà công nghiêp 1 tầng
8.5. Khung nhà công nghiệp nhiều tầng
8.6. Kết cấu bao che và kết cấu phụ Cấu tạo nhà công nghiệp LINK DOWNLOAD : http://downloads.ziddu.com/download/23670264/Chuong8-NhaCN.pdf.html