Ebook Japan style

Ebook Japan Style sẽ tổng kết lại và đưa ra những yếu tố cơ bản trong thiết kế nội thất, kiến trúc mang tính thiền của Nhật Bản. Đât nước có nhiều giải "nobel" kiến trúc nhất thế - giới- Giải thưởng Pritzker danh giá.


Tải về: Tại đây