Ebook "Kiến trúc những không gian chăm sóc sức khỏe theo xu hướng mới " (New health facilities design)

Từ quan điểm ở đầu thế kỷ 21 :" cuộc sống bắt đầu từ bệnh viện và cái chết cũng bắt đầu từ nơi đây". Do đó bệnh viện là công trình mang  rất nhiều ý nghĩa với cuộc sống, và những người làm việc trong bệnh viện cần có thái độ làm việc thoải mái hơn, để thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. Từ nhận thức mới này, đã hình thành những xu thế thiết kế công trình chăm sóc sức khỏe mới. Không gian mới đó cần đáp ứng được sự phức tạp của hệ thống máy móc, trang thiết bị điều trị mới, tạo sự thoải mái cho bệnh nhân và người chăm sóc. Trong quyển sách cũng giới thiệu, ví dụ về những xu hướng thiết kế mới này

Ebook kiến trúc


Thông tin chung :

Tên sách: New health facilities design
Tác giả: Arian Mosteadi
Nội dung : Mặt bằng công năng, mặt cắt, phối cảnh
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Số trang : 235 trangTải về tại đây