Ebook Renzo Piano Architect


Ebook Giới thiệu về cuộc đời, phong cách thiết kế, và những tác phẩm nổi tiếng của kiến trúc sư Renzo Piano. Với những cống hiến của mình, ông được nhận giải thưởng Pritzker năm 1998 và là Đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc. Slide tóm tắt về KTS Renzo Piano
Ebook Renzo Piano Architect