Những đồ án đạt giải thưởng loa thành năm 2009 ( Giải ba, khuyến khích )

đồ án loa thành 2009

Tiếp tục series bài tổng hợp những đồ án đạt giải thưởng Loa Thành, để các bạn sinh viên có lượng đồ án tham khảo chất lượng. Lần này mình xin được giới thiệu những đồ án đạt giải thưởng Loa Thành năm 2009(Giải 3 và giải khuyến khích)

Đồ án: Nhóm nhà ở cao tầng thương mại văn phòng nguyễn công trứ- Hà Nội

Đồ án loa thành 2009Đồ án loa thành 2009

Đồ án loa thành 2009

Đồ án: Bảo tàng phố cổ Hà Nội của sinh viên tài giỏi, xinh đẹp Lê Thu Trang 

( thần tượng của mềnh :D)

Đồ án loa thành 2009
Đồ án loa thành 2009
Đồ án loa thành 2009
Đồ án loa thành 2009

Đồ án :Khu nhà ở Nguyễn Công Trứ- Hà Nội

Đồ án loa thành 2009
Đồ án loa thành 2009


Đồ án loa thành 2009

Đồ án: Bảo tàng nông nghiệp Việt Nam

Đồ án loa thành 2009

Đồ án loa thành 2009
a
Đồ án loa thành 2009

Đồ án loa thành 2009

Đồ án: Nhà máy xử lý rác thải Nam Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội

Đồ án loa thành 2009

Đồ án loa thành 2009

Đồ án loa thành 2009

Đồ án loa thành 2009

Đồ án: Trung tâm văn hóa giải trí Hải Phòng

Đồ án loa thành 2009
Đồ án loa thành 2009

Đồ án loa thành 2009

Đồ án loa thành 2009

Đồ án: Trung tâm thương mại Nam Đàn Plaza

Đồ án loa thành 2009

Đồ án loa thành 2009

Đồ án loa thành 2009

Đồ án loa thành 2009

Đồ án: Quy hoạch công viên muối trong khu du lịch biển Thiên Cầm-Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

Đồ án loa thành 2009

Đồ án loa thành 2009

Đồ án loa thành 2009

Đồ án loa thành 2009
Theo http://www.bmktcn.com/