Bóng đèn sáng tạo - "Hoàn hảo từ những điều không hoàn hảo"

Nhà thiết kế Pieke Bermans ( Người Hà Lan ) vừa giới thiệu mẫu thiết kế bóng đèn đầy sáng tạo của ông tại Milan. Chúng là một phần trong bộ thiết kế "Design virus" . Đây là những bóng đèn pha lê được thổi bằng tay, bên trong là đèn Led.
bóng đèn sáng tạo


bóng đèn sáng tạo

Ý đồ chính của Pieke Bermans trong những thiết kế này đó là tạo ra những sản phẩm sáng tạo, cùng một quy trình sản xuất, nhưng chúng lại khác nhau hoàn toàn. Những bóng đèn này bị biến dạng, nhưng đây chính là điểm khiến chúng trở nên nổi bật và độc đáo.
bóng đèn sáng tạo

bóng đèn sáng tạo


Ông muốn dùng những sản phẩm thiết kế này minh họa ý niệm "Hoàn hảo chính là sự không hoàn hảo " (‘Perfect Imperfection’)
Light Blubs by Pieke Bergmans

Light Blubs by Pieke Bergmans
http://www.dezeen.com/
Link tham khảo: http://www.dezeen.com/2008/04/27/light-blubs-by-pieke-bergmans/