Cách dựng công trình của Kts Zaha Hadid (phần 3)

Cách dựng công trình của Kts Zaha Hadid (phần 3) hướng dẫn các bạn cách sửa những segment lỗi, nhằm nâng cao khả năng kiểm soát segments trên vật thể. Và Model thêm một số diện mở phía sau và trên mái của công trình. Hình khối cơ bản đã hoàn thiện ở phần 3.
Zaha Hadid