Cách dựng công trình của KTS Zaha hadid bằng 3dsmax - Part4 (phần cuối)
Phần này mình sẽ đi sâu hoàn thiện chi tiết . Các bạn sẽ nắm được kỹ năng điều khiển segment để tùy chỉnh mức độ cong tương ứng của các cạnh trong vật thể. Đây cũng là phần cuối và hoàn thiện công trình House of Culture and Art.