Ghế "Ôm" - Embrace Chair

Ghế "Ôm" - Embrace Chair được thiết kế bởi Jonh Green. Chúng gồm 2 cái bàn nhỏ, nhưng khi ghép 2 cái bàn vào nhau, chúng trở thành vật dụng nội thất " 3 trong 1". Vừa là cái ghế ngồi, vừa là kệ đựng sách, vừa trở thành một cái bàn mới cao hơn. Thật đơn giản và hiện đại :"D

Embrace Chair


John Green / Embrace from Benedict Evans on Vimeo.

theo http://www.design-vagabond.com/