Ngôn ngữ thiết kế của các kiến trúc sư nổi tiếng (phần 2)

Các kiến trúc sư nổi tiếng đều có cách tổ hợp sáng tạo không gian khác nhau. Thông qua việc bố cục hình vuông ( một cách trừu tượng ), các bạn sẽ thấy rõ sự khác nhau này. Các bạn sẽ bắt gặp những tên tuổi lớn , như Frank Loyd Wright đến Louis Kahn, hay gần đây nhất là Toyo Ito, Remkool Haas. Cùng nhau cảm nhận các bố cục này nhé .
Tadao Ando


Le corbusier

Daniel Libeskind

Gerrit Rietveld

Frank Lloyd Weight

Enric Miralles

Jean Nouvel

Louis Kahn

Richard Maier

Oscar Niemeyer

Mies Vander Rohe

Mario botta

Peter Eisenman

Rem Koolhaas

Toyo Ito

theo http://www.federicobabina.com/