Đồ án đạt Giải thưởng loa thành - Công viên bảo tàng và khảo cổ học Hoàng Thành Thăng Long (bản Full)

Đồ án Công viên bảo tàng và khảo cổ học Hoàng Thành Thăng Long là đồ án rất chất lượng. Giải pháp thiết kế được đưa ra hạn chế thấp nhất việc tác động đến hiện trạng, hiện vật của khu khảo cổ Hoàng Thành Thăng Long. Hình khối hiện đại, bố cục tươi sáng đẹp mắt. Đây là một đồ án mà các bạn sinh viên sẽ học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Rất cảm ơn đồng nghiệp Vũ Ngọc Lâm đã chia sẻ :)
Bảo tàng khảo cổ học hoàng thành


Bảo tàng khảo cổ học hoàng thành

Bảo tàng khảo cổ học hoàng thành

Bảo tàng khảo cổ học hoàng thành

Bảo tàng khảo cổ học hoàng thành

Bảo tàng khảo cổ học hoàng thành

Bảo tàng khảo cổ học hoàng thành

Bảo tàng khảo cổ học hoàng thành

Bảo tàng khảo cổ học hoàng thành

Bảo tàng khảo cổ học hoàng thành

Bảo tàng khảo cổ học hoàng thành

Bảo tàng khảo cổ học hoàng thành


Bảo tàng khảo cổ học hoàng thành