“Rót ánh sáng” – thiết kế đèn sáng tạo của Designer Yeongwoo Kim

“Rót cho tôi chút ánh sáng”

Đèn sáng tạo

Đèn sáng tạo

Đèn sáng tạo


Hành động của con người đóng vai trò quan trọng trong thiết kế, nó thể hiện trong hình thức hoặc trong chức năng.Đây cũng là cơ sở để người thiết kế lấy cảm hứng và tạo ra những sản phẩm mới. Trong mẫu thiết kế”rót ánh sáng”, hành động của con người được thể hiện rõ ràng và trở nên thú vị. Dòng chảy đầy cảm xúc của ánh sáng được ngưng đọng. Đèn led được sử dụng bên trong ở phần chụp đèn. Ở phần thân đèn có sử dụng chất dạ quang nhằm tạo ra hiện tượng lân quang, hình thành hiệu ứng thị giác:ánh sáng dường như “chảy” chậm hơn ra ngoài không gian.

Đèn sáng tạo


Đèn sáng tạo

Theo http://www.yankodesign.com/
Link tham khảo : http://www.yankodesign.com/2010/09/21/pour-me-some-light/