Triển lãm nghệ thuật - Ảo ảnh từ băng dính


Nghệ sĩ  Aakash Nihalani đến từ Ấn Độ đã có một triển lãm cá nhân của ông đầu tiên tại Ý, Triển lãm mang tên “Vantage” (sự thuận lợi) . Ông sử dụng băng dính, màu sắc, chất huỳnh quang để tạo ra những hình học đơn giản. Những cấu trúc xung quanh được khai thác vào tác phẩm, nhằm tạo ra ảo giác về một chiều khác của không gian song hành cùng khung cảnh thực tại.
Chúng ta hãy cùng xem và cảm nhận những tác phẩm đơn giản mà giàu cảm xúc này
Ảnh cơ sở tạo hình ảo giác 3d
Ảnh cơ sở tạo hình ảo giác 3d

Tone màu ông sử dụng là những màu sáng nổi bật như xanh là cây, hồng mận,và màu đỏ trên nền màu trầm giản dị của hiện trạng nhằm làm tăng tính suy tưởng của tác phẩm.
Ảnh cơ sở tạo hình ảo giác 3d

Ảnh cơ sở tạo hình ảo giác 3d

Ảnh cơ sở tạo hình ảo giác 3d
Ảnh cơ sở tạo hình ảo giác 3d

Ảnh cơ sở tạo hình ảo giác 3d

Ảnh cơ sở tạo hình ảo giác 3d

Ảnh cơ sở tạo hình ảo giác 3d


Aakash Nihalani  giải thích thêm: “Tôi luôn chọn một góc nhìn cụ thể để tạo ra những tác phẩm của mình, Hiện thực luôn có ảo ảnh, và hình dạng của chúng dường như đã đi vào cuộc sống. “
Ảnh cơ sở tạo hình ảo giác 3d

Ảnh cơ sở tạo hình ảo giác 3d

Ảnh cơ sở tạo hình ảo giác 3d

Ảnh cơ sở tạo hình ảo giác 3d

Ảnh cơ sở tạo hình ảo giác 3d

Ảnh cơ sở tạo hình ảo giác 3d

Ảnh cơ sở tạo hình ảo giác 3d

Ảnh cơ sở tạo hình ảo giác 3d

Theo http://www.arch2o.com/
Picture of Aakash Nihalani
Link tham khảo : http://www.arch2o.com/tape-illusions-aakash-nihalani/#prettyPhoto