10 cách tổ hợp mặt bằng nhà ở Container 6,1x2.4m ( phòng ngủ, bếp, phòng ăn , phòng vệ sinh)

Mô hình tận dụng container làm nhà ở xuất hiệu rất nhiều trên thế giới. Hiện nay, nhà ở container đang dần "làm quen" với thị trường Việt Nam. Mặc dù còn tồn tại nhiều vấn đề về chống nóng cách nhiệt, tuy nhiên đây cũng là một gợi ý cho vấn đề giải quyết nhu cầu nhà ở trong thời gian ngắn.
Xin giới thiệu một số cách bố trí mặt bằng container module 6,1x2,4m
với 1 phòng ngủ, bếp, phòng ăn , phòng vệ sinh:
Mặt bằng nhà container


Mặt bằng nhà container

Theo http://www.tinyhouseliving.com/
Link tham khảo http://www.tinyhouseliving.com/20-foot-shipping-container-floor-plan-brainstorm/