Câu chuyện về giải thưởng Pritzker ( so sánh như giả Nobel trong Kiến Trúc )

Câu chuyện về giải thưởng Pritzker liệt kê đầy đủ các kiến trúc sư đạt giải thưởng Pritzker theo trình tự thời gian từ khi giải thưởng Pritzker xuất hiện. Đây là giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực kiến trúc được so sánh như giải thưởng Nobel. Giải thưởng được thành lập bởi gia đình doanh nhân Pritzker. Được trao tặng cho các kiến trúc sư thể hiện khả năng sáng tạo phi thường và sự cống hiến không mệt mỏi của mình cho cộng đồng bằng việc sáng tác kiến trúc.
Giải thưởng pritzker

 Theo www.pritzkerprize.com
và www.archdaily.com