Ebook The Fundamentals of Architect - Những nguyên tắc cơ bản của các kiến trúc sư nổi tiếng


Các nguyên tắc cơ bản của các kiến trúc sư là nền tảng vững chắc cho những người làm việc, nghiên cứu trong lĩnh vực kiến trúc. Cuốn sách này cung cấp nguồn tài nguyên giá trị từ những công trình thực tế của kiến trúc sư. Ebook giới thiệu tất cả các quá trình cơ bản trong thiết kế ở từng dự án : quá trình concept, phân tích địa điểm, thiết kế, triển khai chi tiết và xây dựng công trình .

Tải ebook miễn phí tại đây