Ebook New Country Houses

Ebook New country houses

Ebook giới thiệu về những công trình nhà ở được xây dựng trong khung cảnh ngập tràn màu xanh của vùng nông thôn, tuy nhiên những công trình này vẫn mang trong mình màu sắc của hiện đại. Ebook còn giới thiệu cấu tạo các chi tiết đặc biệt trong công trình.