Giới thiệu quy trình làm đồ án

làm đồ án

Chuyên đề kiến trúc "Quy trình làm đồ án kiến trúc" giới thiệu cách thức tiếp cận vấn đề khi nhận đồ án kiến trúc. Từ việc tìm kiếm tài liệu, đến việc phân tích địa điểm, phân nhóm công năng. Có ví dụ minh họa là đồ án thư viện nhà văn hóa. Đây là tài liệu rất hay mà mình lang thang trên mạng tìm được, xin phép "tác giả" chia sẻ, vì mình thấy tài liệu này sẽ rất bổ ích với các bạn sinh viên