Những đồ án đạt giải Nhất, và giải Nhì Loa Thành năm 2011

Đồ án Trung tâm nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học Cần Giờ
GVHD: TS.Kts Lê Quân
SVTH: Đặc Ngọc Tú
Đồ án Loa thành 2011


Đồ án Loa thành 2011

Đồ án Loa thành 2011

Đồ án Loa thành 2011
 Đồ án Ga Metro và trung tâm thương mại Cát Linh- Hà Nội
GVHD : TS.KTS Lê Quân
SVTH: NGuyễn Như Đức
Đồ án Loa thành 2011

Đồ án Loa thành 2011

Đồ án Loa thành 2011

Đồ án Loa thành 2011
 Đồ án Bảo tàng người thợ mỏ Quảng Ninh
GVHD: TS.KTS. Doãn Minh Khôi
SVTH: Đào Lê Hồng Mỹ
Đồ án Loa thành 2011

Đồ án Loa thành 2011

Đồ án Loa thành 2011

Đồ án Loa thành 2011
 Đồ án Khách sạn nghỉ dưỡng Tam Nông
GVHD: KTS. Nguyễn Văn Đoàn
SVTH: Nguyễn Tuấn Anh
Đồ án Loa thành 2011

Đồ án Loa thành 2011

Đồ án Loa thành 2011

Đồ án Loa thành 2011
 Đồ án Thư viện tổng hợp Thái Nguyên
GVHD: Ths Kts Trần Nguyễn Hoàng
SVTH: Lê Trung Kiên
Đồ án Loa thành 2011

Đồ án Loa thành 2011

Đồ án Loa thành 2011

Đồ án Loa thành 2011
 Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sinh thái kết hợp du lịch dịch vụ Nam Cầu, Cửa Đại, Duy Xuyên- Quảng Nam
GVHD: Ths.KTS Phùng Anh Tuấn
Đồ án Loa thành 2011

Đồ án Loa thành 2011

Đồ án Loa thành 2011

Đồ án Loa thành 2011

 Theo http://www.bmktcn.com/