Đồ án đạt giải Loa thành năm 2012

Đồ án đạt giải nhất Loa thành năm 2012 : Bảo tàng di sản cao nguyên đá Đồng Văn
GVHD : Ts.Kts Lê Quân
Svth: Đặng Ngọc Anh
Đồ án loa thành 2012


Đồ án loa thành 2012

Đồ án loa thành 2012

Đồ án loa thành 2012
 Đồ án đạt giải nhất Loa thành 2012 : Cảng hành khách quốc tế Hòn Gai
Gvhd: Ths.Kts Hoàng Thúc Hào
Svth: Nguyễn Thùy Linh
Đồ án loa thành 2012

Đồ án loa thành 2012

Đồ án loa thành 2012

Đồ án đạt giải nhì : Khu nhà ở sinh thái Sơn Trà Tp Đà Nẵng
Gvth: Ths. Kts Phạm Bá Tất Thành
Svth: Nguyễn Quang Nam
Đồ án loa thành 2012

Đồ án loa thành 2012

Đồ án loa thành 2012

Đồ án đạt giải Nhì Loa Thành năm 2012 : Bảo tàng lịch sử - văn hóa biển đảo Việt Nam
Gvhd: Ths. Kts Nguyễn Huy Văn
Svth: Bùi Viết Huy
Đồ án loa thành 2012

Đồ án loa thành 2012

Đồ án loa thành 2012

Đồ án loa thành 2012

theo http://www.bmktcn.com/