Đồ án đạt giải thưởng Loa Thành năm 2012 : giải 3

Đồ án nội thất cà phê Tre
Gvhd: Hs Hoàng Thanh Như
Svth: Nguyễn Đức Hoàng

Đồ án loa thành 2012


Đồ án loa thành 2012


Đồ án Ga Metro Long Biên
Gvhd: Ts. Nguyễn Ngọc Thành
Svth: Nguyễn Văn Hưng

Đồ án loa thành 2012

Đồ án loa thành 2012

 Đồ án Trung tâm giao lưu văn hóa lễ hội Sapa
Gvhd: Ts. Kts Vương Hải Long
Svth: Lê Thị Chung

Đồ án loa thành 2012

Đồ án loa thành 2012

 Đồ án Bệnh viện nhi nam Cần Thơ
Gvhd: Kts Phan Quốc Trường
Svth: Hoàng Chí Dinh

Đồ án loa thành 2012

Đồ án loa thành 2012


Đồ án bảo tàng chất độc da cam Việt Nam
Gvhd: Kts Trần Đình Nam
Svth: Đồng Viết Ngọc Bảo

Đồ án loa thành 2012

Đồ án loa thành 2012

Đồ án loa thành 2012

Đồ án The Cham island resort
Gvhd: Nguyễn Hữu Vinh
Svth: Nguyễn Thị Thanh Nga

Đồ án loa thành 2012

Đồ án loa thành 2012


Đồ án Quy hoạch Tp. Hội An- tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050
Gvhd: Ts.Kts Nguyễn Xuân Hinh
Svth: Lê Minh Ngọc
         Vương Thị Ngọc Hà
         Nguyễn Công Đức

Đồ án loa thành 2012

Đồ án loa thành 2012