Tổng hợp những đồ án đạt giải 3, và Khuyến khích năm 2011

Đồ án Nhà máy đóng tàu Nam Triệu
GVHD: TS.KTS Nguyễn Nam
SVTH: Phạm Sơn Tùng

Đồ án loa thành năm 2011


Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án Chung cư cao cấp bên sông Hàn- Đà Nẵng
Gvhd: Ths.Kts Lê Thị Minh Tâm
Svth: Nguyễn Hữu Đạt

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng
Gvhd: Ths.Kts Nhan Quốc Trưởng
Svth: Huỳnh Đức Thừa

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án Trung tâm sinh hoạt trưng bày, bảo tồn gốm Chăm Bầu Trúc- Ninh Thuận
Gvhd: Ths.Kts Nguyễn Minh Đạt
Svth: Nguyễn Xa Xuân Thảo

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án Trung tâm giao dịch trưng bày bánh kẹo
Gvhd: Hs. Nguyễn Thế Lương
Svth: Đặng Thị Mai Phương

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án loa thành năm 2011


Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng công viên nghĩa trang Phú Thọ
Gvhd: Ts.Kts. Lương Tú Quyên
Svth: Lê Nhã Phương

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án Quy hoạch làng sinh thái Núi Nưa ( Triệu Sơn, Thanh Hóa)
Gvhd: Pgs.Ts.Kts Doãn Minh Khôi
Svth: Lê Ngọc Oanh

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án loa thành năm 2011

Đồ án loa thành năm 2011

Theo http://www.bmktcn.com/