35 file conson 3dsmax phong cách châu Âu35 file conson 3dsmax phong cách châu Âu chia sẻ file 3d nhẹ, segment đơn giản nhưng chất lượng tốt. Đây sẽ là thư viện 3d hữu dụng cho các kiến trúc sư thiết kế theo phong cách classic. Thực dụng mà nói, những ông lắm tiền nhiều của, lại thích gu thiết kế kiểu này. Hi vọng sẽ có ích cho các kiến trúc sư trên còn đường câu cơm :)

file 3d Conson classic thư viện 3d cổ điển

file 3d Conson classic thư viện 3d cổ điển

file 3d Conson classic thư viện 3d cổ điển

file 3d Conson classic thư viện 3d cổ điển

file 3d Conson classic thư viện 3d cổ điển

file 3d Conson classic thư viện 3d cổ điển

file 3d Conson classic thư viện 3d cổ điển

file 3d Conson classic thư viện 3d cổ điển

file 3d Conson classic thư viện 3d cổ điển

file 3d Conson classic thư viện 3d cổ điển

file 3d Conson classic thư viện 3d cổ điển

file 3d Conson classic thư viện 3d cổ điển

file 3d Conson classic thư viện 3d cổ điển

file 3d Conson classic thư viện 3d cổ điển

file 3d Conson classic thư viện 3d cổ điển

file 3d Conson classic thư viện 3d cổ điển

file 3d Conson classic thư viện 3d cổ điển

file 3d Conson classic thư viện 3d cổ điển

Download Link Mediafire :


http://www.mediafire.com/download/ptc2rotdp0557bd