400 MB Thư viện Photoshop cây - dạng PNG (bản đẹp)

Cây photoshop 2

Tiếp tục series bài chia sẻ thư viện Photoshop, mình sẽ up dần lên tất cả thư viện dùng cho kiến trúc sư, và sinh viên. Bài viết chia sẻ hơn 400mb thư viện cây xanh, đã được tách nền thành ảnh png, rất thuận tiện cho các bạn ghép vào công trình và tạo bối cảnh không gian. Rút kinh nghiệm lần up trước, lần này mình đã chia nhỏ dung lượng file ( link mediafire) ra nhiều phần, để thuận tiện cho các bạn trong việc Download.
Cây photoshop 2

Cây photoshop 2

Tải về tại đây - Link mediafire :
http://www.mediafire.com/download/pm66y09ud7f5xs6
http://www.mediafire.com/download/4egn6t8b91ltfe2
http://www.mediafire.com/download/a632cj7aay8fvsj
http://www.mediafire.com/download/drk0jezctpbrke2
http://www.mediafire.com/download/8brzks3w8rf36b7