Cách sử dụng màu sắc trong nhà ở

Màu sắc trong thiết kế nội thất

Màu sắc có ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của con người. Mỗi màu có một đặc tính riêng, ví dụ những tone màu nóng là màu kích thích sự hoạt động, tăng huyết áp, và nhịp hô hấp. Ngược lại, những gam màu lạnh làm giảm sự hoạt động, có xu hướng nghỉ ngơi. Việc sử dụng màu sắc để phù hợp với từng không gian là tương đối khó trong thiết kế kiến trúc. Dùng màu có thể đem lại hiệu quả cho những không gian. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu không có sự hiểu biết về màu sắc, điều này sẽ đem lại tác dụng ngược.
Màu sắc trong thiết kế nội thất

Màu sắc trong thiết kế nội thất

Màu sắc trong thiết kế nội thất

KTS Phạm Chinh tổng hợp từ tinhte.vn