TIN HOT

Ebook dữ liệu kiến trúc sư

Ebook dữ liệu kiến trúc sư tái bản lần thứ 3. Giới thiệu thông tin hoàn chỉnh về dây chuyền công năng cơ bản, đến những lưu ý đặc thù của các nhóm, loại công trình. Thêm vào đó là cách kích thước module nhân chủng học, là tài liệu tra cứu rất tốt cho các kiến trúc sư.
dữ liệu kiến trúc sư Neufertdữ liệu kiến trúc sư Neufert

dữ liệu kiến trúc sư Neufert

dữ liệu kiến trúc sư Neufert


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TOP