Đồ án Loa Thành năm 2013 p2 (Giải 3, khuyến khích)

Đồ án Cung biển xanh Sơn Trà, Đà Nẵng
Gvhd: Ts.Kts Nguyễn Mạnh Nguyên
Sv : Hồ Thị Tuyết Nhi
Đồ án Loa Thành 2013


Đồ án Loa Thành 2013
 Đồ án Trung tâm nghệ thuật đương đại Sài Gòn- Thủ Thiêm
GVHD : KTS Văn Tấn Hoàng
SV: Trần Hồng Liên
Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Bảo tàng cảng Ba Sơn
Gvhd: Ths. Kts Phạm Phú Cường
Sv: Phạm Vũ Vân Trang

Đồ án Loa Thành 2013Đồ án Loa Thành 2013
  Đồ án Nội thất khu nghỉ dưỡng Liberty Club
Gvhd: Ths.Kts Nguyễn Xuân Phúc
Sv: Nguyễn Thị Liên Hương
Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013
 Đồ án QH chung tp. Tam Kỳ đến năm 2030 tầm nhìn 2050
GVhd: Ts. Kts. Nguyễn Thanh Hà
Ths.KTs Trương Song Trương
Ths.Kts Võ Thị Phương Trâm
Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013


Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013


Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013

Đồ án Loa Thành 2013