Tổng hợp Đồ án Loa Thành năm 2013 phần 1 (giải nhất và giải nhì)

Đồ án : Tái sinh lòng đất
GVHD: TS. Vương Hải Long
SV: Nguyễn Khắc Phước
Đồ án loa thành 2013


Đồ án loa thành 2013

Đồ án loa thành 2013

Đồ án loa thành 2013

Đồ án loa thành 2013

Đồ án loa thành 2013
 Đồ án : Trung tâm văn hóa vùng di sản ruộng bậc thang- Mù Căng Chải- Yên Bái
GVTH: TS.KTS Nguyễn Trí Thành
Sv: Nguyến Tiến Dũng
Đồ án loa thành 2013

Đồ án loa thành 2013

Đồ án loa thành 2013

Đồ án loa thành 2013
 Đồ án nội thất chuỗi nahf hàng bánh xèo Mười Xiềm
GVHD : Ths.KTS Trần Thị Thu Hà
SV: Nguyễn Công Lâm
Đồ án loa thành 2013

Đồ án loa thành 2013
Đồ án QH chi tiết khu du lịch Hòn La, Quảng Bình
GVTH: Kts.Hồ Phước Phương
SV: Nguyễn Phương Nam

Đồ án loa thành 2013

Đồ án loa thành 2013

Đồ án loa thành 2013

Đồ án loa thành 2013