Giáo trình vẽ kỹ thuật kiến trúc xây dựng

Ở giáo trình này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách thể hiện các loại kết cấu cơ bản: kết cấu bê tông, gỗ và kết cấu thép . Giáo trình cung cấp kiến thức cơ bản để đọc và thể hiện được những bản vẽ liên quanDownload giáo trình vẽ kỹ thuật kiến trúc (link phía dưới)

http://www.mediafire.com/view/7mhlrtv7b7b9ta5