Chia sẻ thư viện vật liệu gỗ ( Ảnh chất lượng cao) dùng trong diễn họa

Xu hướng thiết kế kiến trúc, nội thất gần gũi với tự nhiên và môi trường đang trở nên phổ biến. Và vì thế, vật liệu gỗ được sử dụng rất nhiều trong thời gian gần đây. Để phục vụ cho quá trình diễn họa kiến trúc và để khách hàng thấy được những thiết kế chân thực nhất, mình xin chia sẻ file map vật liệu gỗ. Đây là những map gỗ có vân tự nhiên đẹp và cỡ ảnh lớn, nên không bị lặp lại trong quá trình gán vật liệu cho đội tượng, và rất dễ sử dụng. Hi vọng có ích cho mọi người :).

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping


wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping


wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mappingwood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping


wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

wood texture mapping

Hihouse tổng hợp