Ebook HomeDesign - A Passion for living


Ebook chia sẻ thiết kế theo phong cách hiện đại Những công trình này được giới thiệu rất chi tiết từ mặt bằng, đến ảnh thực tế tại những góc design rất nhỏ. Mỗi ngôi nhà là một câu chuyện về cách giải quyết những vấn đề liên quan đến chủ nhà và khu đất. Từ những câu chuyện về việc dẫn dòng ánh sáng, đến việc thỏa thuận với chủ nhà về một phương án chung. Đây là những công trình có thiết kế rất đẹp và hiệu quả, đã được tác giả chọn lọc và biên tập trong cuốn sách. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích về lĩnh vực thiết kế nhà ở.

Home design - a passion for living

Home design - a passion for living