Công nghệ In 3D sinh học - in nhanh gấp 100 lần in 3D thông thường

Công nghệ in 3D nhờ ánh sáng tạo ra vật thể nhanh gấp 100 lần in 3D thông thường
(Video phụ đề tiếng Việt )Nhà hóa học và vật liệu học Joseph Desimone cho rằng:Công nghệ in 3d truyền thống quá chậm, mà thực chất nó chỉ là “ in 2D lớp chồng lớp liên tục”. Việc chỉ ra 3 nhược  điểm chính mà công nghệ in 3d truyền thống phải đối mặt: thời gian, cấu trúc, và giới hạn nguyên liệu sử dụng. Ông đã tiết lộ công nghệ Carbon3D tại Ted 2015. Lấy ý tưởng từ bộ phim kẻ hủy diệt 2, Carbon3D sử dụng ánh sáng và Oxy làm cho mẫu in hình thành dần dần từ hỗn hợp nhựa cây lỏng, và quá trình này diễn ra rất nhanh. Tiềm năng của công nghệ này sẽ ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như thiết kế kiến trúc, nội thất, các ngành công nghiệp chế tạo chính xác, và đặc biệt là ngành y học.  
công nghệ in 3d mới


Hihouse Tổng hợp từ Archdaily.com